Przygotowanie plików do druku

Formaty plików które akceptujemy

PDF

Jest to preferowany przez nas format plików.

Wszystkie teksty zamień na krzywe (wyjątkiem są prace przygotowane do personalizacji)

mapy bitowe (np. zdjęcia) użyte w projekcie muszą być w formacie TIFF lub EPS w skali 1:1, rozdzielczość to minimum 300 dpi, kolorystyka CMYK

Projekt przygotuj w systemie kolorystycznym CMYK. Wszystkie kolory specjalne (Pantone, RGB) zamień na CMYK

W przypadku projektów składających się z kilku stron, każda strona projektu musi być umieszczona na osobnej stronie

EPS

Jest to uniwersalny format poscriptowy. Przyjmujemy pliki zapisane maksymalnie do wersji 8.

Wszystkie teksty zamień na krzywe (wyjątkiem są prace przygotowane do personalizacji)

Papy bitowe (np. zdjęcia) użyte w projekcie muszą być w formacie TIFF lub EPS w skali 1:1, rozdzielczoć to minimum 300 dpi, kolorystyka CMYK

Projekt przygotuj w systemie kolorystycznym CMYK. Wszystkie kolory specjalne (Pantone. RGB) zamień na CMYK

W pracach wielostronicowych każda strona musi być umieszczona w osobnym pliku

JPG

Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Jeżeli w projekcie występują drobne elementy takie jak teksty, cienkie linie to zalecamy przygotowanie projektu w rozdzielczości 600 dpi. Uzyskamy dzięki temu lepszą jakość odwzorowania drobnych elementów.

Projekt musi być przygotowany w systemie kolorystycznym CMYK

Podczas zapisu projektu do tego formatu ustaw maksymalną jakość i najmniejszą kompresję

TIF

Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Jeżeli w projekcie występują drobne elementy takie jak teksty, cienkie linie to zalecamy przygotowanie projektu w rozdzielczości 600 dpi.

Projekt musi być przygotowany w systemie kolorystycznym CMYK w trybie 8-bitów/kanał.

Projekt przygotowany w formacie TIFF nie może zawierać dodatkowych warstw, kanałów alfa czy kolorów spotowych. Przed wysłaniem takiego projektu sprawdź czy nie zawiera on takich elementów i usuń je jeśli występują.

CDR

Nie przyjmujemy projektów w formacie CDR. Nie odpowiadamy za błędy powstałe po wydrukowaniu z plików PDF które zostały wygenerowane z Corela. Aby uniknąć rozczarowań przed wysłaniem do druku zapisz projekt do formatu TIF lub JPG (CMYK, 600 dpi).

Kolory

Drukujemy dwustronnie, w pełnym kolorze, CMYK/CMYK, dzięki czemu możesz w projekcie umieścić dowolne elementy graficzne takie jak grafiki, zdjęcia, logotypy.

Nie drukujemy farbami metalicznymi ani innymi specjalnymi spoza przestrzeni kolorystycznej CMYK

Przy czarnych tłach, w celu uzyskania najwyższej jakości druku, zalecamy użycie tylko koloru czarnego (100% K). Maksymalne nafarbienie dla druku czarnych apli to: 50% C, 40% M, 40% Y, 100% K.

Minimalna wielkość pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:
– dla krojów jednoelementowych 8 pkt
– dla krojów dwuelementowych 10 pkt

Niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów (częsty błąd: czarny z RGB konwertowany jest do czterech kolorów, a nie tylko z czarnego).

Projekt nie powinien zawierać osadzonych profili kolorystycznych.

Teksty

Wszystkie teksty zamień ma krzywe

Minimalna wielkość pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:
– dla krojów jednoelementowych 8 pkt
– dla krojów szeryfowych 10 pkt

Niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów (częsty błąd: czarny z RGB konwertowany jest do czterech kolorów, a nie tylko z czarnego).

Spady

Spad jest to obszar, który wykracza poza format netto (format końcowy produktu) o określoną wielkość. Stosuje się go po to aby, po obcięciu produktu do wymaganego formatu, na krawędziach nie pojawiły się białe niezadrukowane obszary co nie wygląda ładnie i występuje gdy docina się  wydrukowane projekty które zostały przygotowane bez wymaganych spadów. Dlatego jeżeli grafika lub zdjęcie na projekcie dochodzi do krawędzi strony należy je przedłużyć o wymaganą wartość.

Plik powinien być ze spadami nawet jeżeli projekt nie zawiera tła ani elementów stykających się z krawędzią. Spady wynoszą po 2 mm z każdej strony. Jeżeli końcowy format netto to 105×148 mm to plik przesłany do druku powinien mieć format brutto 109×152 mm.

Nie umieszczaj zbyt blisko linii cięcia istotnych elementów (teksty, logo itp.), bezpieczna odległość to 3 mm dla formatu netto

Lakier wybiórczy UV

Lakier wybiórczy UV jest nakładany na projekt na wybranych obiektach. Elementy pokryte tym lakierem są bardziej „błyszczące” niż pozostałe. Przez zastosowanie lakierowania miejscowego podnosi się walory estetyczne projektu. Punktowy lakier UV nakładany jest wyłącznie na powierzchniach matowych. Lakier jest nakładany technologią sitodrukową.

Przygotuj projekt w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator.

Po przygotowaniu grafiki do druku w CMYK utwórz nowy osobny pliki „Lakier UV” w którym umieść elementy, które mają być polakierowane.

Elementy umieszczone w pliku „Lakier UV”, które będą maską do lakierowania, muszą mieć zadany kolor 100% K i koniecznie muszą być spasowane z elementem drukowanym, który ma zostać pokryty lakierem UV.

Do tworzenia maski pod lakier UV wykorzystaj obiekty wektorowe.

Elementy przeznaczone do lakierowania UV nie powinny zawierać zbyt małych elementów. Zalecamy aby grubość linii była nie mniejsza niż 1 pkt, a wielkość tekstu nie mniejsza niż 14 pkt. Wynika to z technologicznych możliwości pasowania którego dopuszczalna tolerancja jest równa 0,5 mm, jak również z właściwości lakieru który ma tendencje do zalewania drobnych elementów.

Przygotowany projekt z lakierem UV możesz przesłać w formacie EPS (w osobnym pliku projekt i maska do lakierowania). Projekt możesz zapisać w formacie PDF, lecz w tym przypadku rozdziel projekt CMYK od maski UV poprzez przeniesienie maski UV na następną stronę. Zwróć uwagę aby projekt CMYK i maska UV pozostały w tym samym położeniu.

Pliki wyślij spakowane razem (RAR lub ZIP).